Hide

Problem C
Väjningsplikt

/problems/vajningsplikt/file/statement/sv/img-0001.png
Bild motsvarande Sample $1$

På ett nystartat företag försöker man utveckla mjukvara till självkörande bilar. Ett delproblem som visat sig vara förvånansvärt svårlöst är att besluta om bilen har väjningsplikt i en korsning. Enligt Kodsports motsvarighet till Trafikverket har man som trafikant väjningsplikt om ett av följande två villkor uppfylls:

  1. Du ska rakt genom korsningen och ett annat fordon kommer från höger.

  2. Du ska svänga vänster i korsningen och ett annat fordon kommer från motsatt riktning eller från höger.

Notera att det inte spelar någon roll i vilken riktning det mötande fordonet vill lämna korsningen.

Skriv ett program som svarar “Yes” om bilen har väjningsplikt och “No” annars.

Indata

Tre strängar $a,b,c \in \{ \text {North},\text {South},\text {East},\text {West}\} $, motsvarande riktning du ankommer till korsningen från, riktning du vill lämna korsningen och riktningen det mötande fordonet ankommer till korsningen från. Det är garanterat att $a \neq b$ och $a \neq c$.

Utdata

En rad med strängen “Yes” eller “No” som förklarat ovan.

Förklaring av Sample $1$

I det här exemplet kommer bilen från söder och ska svänga vänster så att bilen lämnar korsningen i västlig riktning. En mötande trafikant ankommer till korsningen från öst vilket i det här fallet är från höger. Bilen har väjningsplikt eftersom vilkor $2$ uppfylls.

Sample Input 1 Sample Output 1
South West East
Yes
Sample Input 2 Sample Output 2
South North North
No

Please log in to submit a solution to this problem

Log in